e-ISSN: 2544-1728

ISSN: 2084-5537

 

W czasopiśmie Information Systems in Management publikowane są artykuły naukowe z zakresu:
 • informatyki gospodarczej, rozumianej jako obszary wykorzystywania technologii i systemów informacyjnych w ekonomii, finansach i bankowości, logistyce, zarządzaniu przedsiębiorstwami, administracji publicznej;
 • gospodarki elektronicznej, rozumianej jako elektroniczna wymiana danych, handel elektroniczny, wspomaganie procesów decyzyjnych i zarządzania, informatyczne wspomaganie matematyczno-statystycznych metod analizy danych;
 • systemów informatycznych w zarządzaniu w różnych dziedzinach tematycznych.
Artykuły publikowane są w języku angielskim. Czasopismo indeksowane jest w bazach: CEJSH  BazTech  BazEkon  Index Copernicus
Czasopismo stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE)

 

Wydawca

Katedra Informatyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Komitet redakcyjny

 • Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski – Redaktor naczelny
 • Dr Piotr Łukasiewicz – Redaktor prowadzący
 • Dr inż. Tomasz Ząbkowski – Redaktor naukowy
 • Dr inż. Kris Gaj – Redaktor językowy
 • Dr hab. inż. Wiesław Szczesny – Redaktor statystyczny

 

Komitet naukowy

 • Dr Oguz Akpolat – Mugla Sitki Kocman University, Turkey
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński – Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Witold Chmielarz – Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. inż. Leszek Chmielewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Jeretta Horn Nord – Oklahoma State University, USA
 • Prof. Frederick G. Kohun – Robert Morris University, USA
 • Prof. Yuiry Kondratenko – Black Sea State University, Ukraina
 • Prof. Alex Koohang – Middle Georgia State College, USA
 • Prof. Vassilis Kostoglou – Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece
 • Prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Przewodniczący
 • Dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Kongkiti Phusavat – Kasetsart University Bangkok, Thailand
 • Prof. Josu Takala – University of Vaasa, Finland
 • Dr hab. inż. Ludwik Wicki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Opublikowane numery:

2012 / 1 2013 / 1 2014 / 1 2015 / 1 2016 / 1 2017 / 1 2018 / 1 2019 / 1
2012 / 2 2013 / 2 2014 / 2 2015 / 2 2016 / 2 2017 / 2 2018 / 2
2012 / 3 2013 / 3 2014 / 3 2015 / 3 2016 / 3 2017 / 3 2018 / 3
2012 / 4 2013 / 4 2014 / 4 2015 / 4 2016 / 4 2017 / 4 2018 / 4

 

Dla autorów:   Wymogi edytorskie   Zasady Recenzowania   Oświadczenie   Lista recenzentów